logo

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EVERGREEN VIỆT NAM

location-pin  ĐỊA CHỈ: LÔ C1 - 1 ĐẾN LÔ C1 - 5, ĐƯỜNG VL3, KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC 2, ẤP VOI LÁ, XÃ LONG HIỆP, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN
old-typical-phone  PHONE: 02723871111  -  fax-phone  FAX: 02723871111
close-envelope  EMAIL: vietnamevergreen@gmail.com

MÃ SỐ THUẾ: 1101796904

Evergreen công nghiệp hóa - Evergreen chuyên nghiệp hóa - Evergreen quốc tế hóa

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

 

Nội dung đang cập nhật...                                                        

                                                                                                                                                          

 

                                                        Ngày 03 tháng 08 năm 2008 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị CHEN DAN dẫn đầu 10,000 người 

                                                           của thành phố Trạm Giang tham gia chạy bộ đường dài chào mừng Thế Vận Hội Olympic 2008

                                                                                                      (Hoạt động này do Evergreen tài trợ)

 

                                                                                                             

            Hoạt động thể thao của nhân viên Evergreen